Podívejte se na fotografie a video z předávání Cen města a čestných uznání za aktivní pomoc v době pandemie

Ceny města_16.jpg