Na gymnáziu proběhl seminář Studentské Agory o umění debatování

P1476241.jpg