Na gymnáziu proběhl seminář Studentské Agory o umění debatování

P1476247.jpg